Tucet vídeňských památek

Stephansdom, Hofburg, Belvedere a další

Hofburg. Zdroj: www.hofburg.com

Hlavní rakouské město je ideálním cílem pro víkendový výlet. Z Brna sem dorazíte za 2 hodiny, spatříte tu významné památky, zažijete mnoho zábavy, a přestože jste zde poprvé, bude se vám to tu zdát povědomé. Historický střed Vídně je zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO, návštěvníky vábí také zábavní park Prater a místní architekturou a atmosférou se Vídeň podobá Praze. Pokud patříte mezi zájemce o návštěvu památek, podívejte se, které byste neměli vynechat.

Dóm sv.Štěpána (Stephansdom)

Symbolem Vídně a nejvýznamnější gotickou stavbou Rakouska je Stephansdom. Mezi řadu uměleckých pokladů patří například hrobka císaře Friedricha III. z rudého mramoru z 15. století, kazatelna a podstavec varhan z 16. století v severní boční lodi. Zajímavý je i gotický oltář s bočními křídly z roku 1447, tzv. vídeňský novoměstský oltář (Wiener Neustädter Altar) či hrobka prince Evžena Savojského z roku 1754.

Stephansdom. Zdroj: www.habsburger.net

Kostel sv. Petra (Peterskirche)

Tato barokní kopulovitá stavba J. L. Hildebrandta, působící jako obzvláště harmonický a uzavřený celek, pochází z roku 1702 (podle legendy ji založil již r. 792 Karel Veliký) a je jedním z nejvýznačnějších děl rakouského baroka. Vnitřek kopule zdobí velkolepá freska (1714) od Johanna Michaela Rottmayra. Pamětní deska na domě naproti kostelu sv. Petra připomíná, že zde v letech 1870 – 73 bydlel jako student T. G. Masaryk v rodině svého přítele.

Kohlmarkt

V pěší zóně Kohlmarkt (česky Zelný trh), kde se dříve prodávala zelenina, najdete mnoho obchodů – vkusné butiky, starožitnictví, obchody s porcelánem vyrobeným v augartenské manufaktuře nebo obchody patřící renomovaným návrhářům šperků.

Kostel sv. Michala (Michaelerkirche)

Nejstarší části stavby bývalého dvorního farního kostela pocházejí z pozdní doby románské (zač. 13. st.). Gotický kůr vznikl v letech 1327–1340. Charakteristická je osmiúhlá zašpičatělá věž. Barokní portálový výstupek zdobí sochy (1724).

Hofburg

Hrad v místech dnešního Švýcarského dvora začali stavět Babenbergové na poč. 13. st. Do podoby čtyřkřídlé stavby ho dostavěl po roce 1251 Přemysl Otakar II. Hrad sestává z 18 traktů, 19 dvorů a má přes 2 500 místností.

Ringstrasse

Celé historické jádro Vídně obepíná okružní třída Ringstrasse, která je včetně nábřeží Franze Josefa 6 km dlouhá. Byla zřízena na místě městských hradeb, které nechal roku 1857 zbourat císař Franz Josef I. Nová Ringstrasse byla otevřena 1. 5. 1865. Je spojnicí mezi centrem a předměstím. Setkáváme se zde s rozličnými stavebními slohy od, budovy jsou propojeny rozlehlými parky.

Kärntnerstrasse

Kärntnerstrasse je cílem mnoha návštěvníků města Jde o velmi elegantní ulici s přepychovými obchody. Od té doby, kdy se hlavní dopravní tepna a stala pěší zónou, ztratila sice něco ze své vznešenosti, ale tím více ožila. Pokud v létě není zcela zabrána předzahrádkami restaurací a kaváren, využívají zbylého místa pouliční hudebníci a malíři. Spojuje náměstí Stephansplatz s okruhem Opernring.

Karlskirche

Barokní kostel sv. Karla Boromejského z let 1716–36 od J. B. Fischera z Erlachu. Po Svatoštěpánském chrámu je to nejvýznamnější sakrální stavba Vídně, hlavní dílo evropského baroka, je zasvěcena svatému Karlu Boromejskému na základě císařského slibu v morovém roce 1713. Tři zcela odlišné stavební prvky – ústřední římský chrámový porticus, dva triumfální sloupy a dvě orient připomínající věže s bránami a zvonicí – spojuje v harmonický celek mohutná kopule.

Karlskirche. Zdroj: www.karlskirche.at

Karlsplatz

Na náměstí Karlsplatz se nachází secesní stanice metra budova vídeňské techniky z let 1816 – 1818. Park před technikou nese jméno Josefa Ressla, vynálezce lodního šroubu, který na škole studoval. Je zde též jeho socha.

Belvedere

Tento bývalý zahradní palác prince Eugena je stěžejním dílem Johanna Lukase von Hildebrandta a jednou z největších palácových staveb doby baroka vůbec. Mezi hlavní budovou zámku (Unteres Belvedere – Dolní Belveder z let 1714–16) a letohrádkem (Oberes Belvedere – Horní Belveder z let 1721 – 23), který je postaven na vyvýšenině vzdálené 1 km, se rozprostírá nádherný francouzský park (1717).

Horní Belveder byl určen pro dvorské slavnosti a recepce. V letech 1904 – 1914 zde sídlil následník trůnu Ferdinand d´Este a v listopadu 1938 zde byla dojednána tzv. Vídeňská arbitráž, kterou muselo Slovensko postoupit Maďarsku jižní území. V červeném mramorovém sále Horního Belvederu byla v roce 1955 podepsána státní smlouva o obnovení nezávislosti Rakouska. Dnes je zde galerie malířství 19. a 20. století. Sbírky Rakouské galerie jsou umístěny i v dolním zámku a v oranžerii.

Belvedere. Zdroj: www.belvedere.at

Městský park

Tento největší park v centru města byl otevřen v roce 1862. Je členěn vodními toky a rybníky. Vídeňáci ho nazývají ostrovem klidu a odpočinku ve velkoměstském ruchu. V jeho prostoru je umístěno mnoho pomníků, mezi nimi socha Johanna Strausse.

Johann Strauss-Denkmal (Pomník Johanna Strausse)

Bronzová socha krále valčíků hrajícího na housle, rámovaná pozadím z bílého mramoru, patří k nejoblíbenějším fotografickým motivům Vídně.

Mohlo by vás zajímat...

  • Seznam francouzských památek UNESCO

    Francie je jednou z nejoblíbenějších turistických destinací ne světě. Turisty lákají vyhlášená vína, skvělá kuchyně, Azurové pobřeží a více než 30 památek zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO.
  • Nejlepší památky v Paříži

    V hlavním francouzském městě je takové množství slavných památek, že může být obtížné vybrat, do kterých se vypravit. Máte-li na prohlídku Paříže málo času, pak zvolte následující sedmičku.
  • Letní slevové karty do celého Rakouska

    V Rakousku se můžete po zaplacení letní slevové karty pohybovat po památkách, v muzeích, parcích a dalších atraktivních místech zdarma. A některé ubytování vám dá zadarmo i tuto kartu.